smaple image
...
...
ลงทะเบียนขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เปิดระบบยืนยันสิทธิ์ วันที่ 16 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2564

รายละเอียดตามประกาศ
ใช้ Username และ Password เดียวกันกับ SNRU Connect รหัสผ่านเข้าระบบของนักศึกษาคือ วันเดือนปี เกิด ตย.เกิดวันที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2530 รหัสผ่านคือ 02012530 เป็นต้น
ติดต่อผู้ดูแลระบบ กรณีมีปัญหา แจ้งรหัสนักศึกษา