ระบบการแจ้งชำระเงินค่าสมัคร เรียน ม.ราชภัฏสกลนคร


ค่าธรรมเนียมการสมัคร เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรี 200 บาท

ช่องทางการชำระเงินค่าสมัคร

รายละเอียดบัญชีรับชำระเงินค่าสมัคร เพื่อเข้าศึกษาต่อ ม.ราชภัฏสกลนคร

โอนเข้าบัญชี ของมหาวิทยาลัย บัญชี: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ชื่อบัญชี: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร(เงินบำรุงการศึกษา)
เลขที่บัญชี: 421-1-00005-7

  • เมื่อชำระค่าสมัครเรียบร้อยแล้วให้ Upload หลักฐานการชำระเงินเข้าในระบบ